fbpx Skip to content
Menu

Ansökan
distansundervisning

Ansökan till svenskundervisning på distans

  Uppgifter elev:
  Mitt barns namn: *

  Mitt barns födelseår/mån/dag *

  Beskriv elevens situation:
  Tex vilket land/skola/vana att förstå och tala, läsa, skriva svenska *

  Beskriv vad eleven önskar få stöd i:

  Uppgifter vårdnadshavare:

  Namn: *

  Personnummer: *

  E-post adress: *

  Mobiltelefon: *

  Vi återkommer till er för en dialog om upplägg, sedan får ni ett förslag på omfattning och pris.

  Jag har läst och godkänt Svenska Skolan Esteponas Integritetspolicy: *