fbpx Skip to content
Menu

Undervisning i Estepona

Vår svenskundervisning riktar sig till barn som antingen har svenska som modersmål eller att någon av föräldrarna aktivt talar svenska med sitt barn. Det är inget nybörjarspråk, dvs barnet skall förstå det svenska språket på en grundläggande nivå. Däremot finns inget krav på att det ska talas korrekt. Det är det som vår undervisning skall stärka barnet i.

I september 2022 startar tre undervisningsgrupper i tre olika nivåer.

En grupp för 3-4 åringar, en grupp för 5-6 åringar, samt en grupp för 7-8 åringar. 

Det övergripande syftet med undervisningen för ovanstående tre grupper, är:

-att stärka barnets självkänsla i att tala sitt modersmål
-att stärka barnets förmåga att uttrycka sig i det svenska språket
-att öka barnets ordförråd i det svenska språket
-att öka barnets begreppsförståelse
-Att bli “läsberedda”, dvs. att utveckla sin fonologiska medvetenhet för att underlätta läs- och skrivinlärningen på svenska. 

 


Avgiften är 45 eur/ månad.

Vi håller till i vår undervisningslokal på Avenida España varje söndag förmiddag följande tider:
kl 10-10.50 för 3 -och 4 åringar
kl 11-11.50 för 5- och 6 åringar
kl.12-12.50 för 7- och 8 åringar

 


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så får du information om nya språkgrupper som startar!

Vi vill gärna veta era behov för att att kunna erbjuda undervisning till rätt målgrupp. Skicka gärna ett mail och tala om för vilken ålder som kan vara av intresse för er.