fbpx Skip to content
Menu

Förberedelser
inför skolstart

Hemma i Sverige

Inför er resa till Spanien söker ni ledigt från skolan i Sverige. Det finns två olika alternativ som är aktuella när ni ska vistas utomlands under en begränsad period (ett tredje alternativ finns för varaktig vistelse utomlands, som inte är aktuellt i det här fallet, vilket föranleder att skolplikten upphör).
Hur du söker ledigt kan du läsa om i dokumentet nedan.
När ni valt det alternativ som ni anser passar er bäst så kan ni ladda ner dokumentet “Svenska Skolan Estepona- Ett fullgott alternativ” och bifoga tillsammans med er ledighetsansökan.

När ni ansökt och fått er plats bokad hos oss på Svenska Skolan Estepona får ni ett välkomstbrev via mail med information som bl.a beskriver vilka förberedelser ni behöver göra inför er tid tillsammans med oss.
Som förälder ansvarar du för att alla läromedel, IUP och planeringar kommer till oss. Planering som ligger några veckor fram i tiden i er vistelse och t.ex prov går utmärkt att den ordinarie läraren skickar efter hand via mail.
Elever som använder läsplattor eller datorer i undervisningen hemma i Sverige ska ha med sig sina egna digitala enheter till Spanien. Eleven och föräldern ska vara väl insatta i hur den digitala enheten och lärplattformen fungerar och kunna hitta och använda de läromedel, planeringar och material som finns i den.

På plats i Spanien

För att på bästa sätt ta emot och stötta varje elev vill vi gärna träffa både elev och förälder i vår skollokal innan eleven gör sin första skoldag. Vi kommer överens tillsammans med er om vad som passar, t ex en eftermiddagstid dagen innan skolstart. Då får lärare, elev och förälder en möjlighet att i lugn och ro bekanta sig med varandra, gå igenom rutiner, planering och material.
Om ni har möjlighet är det därför bra att ni bokar resan så att ni kan finnas på plats någon dag innan skolstart.


Varmt välkommen till oss på Svenska Skolan Estepona.