fbpx Skip to content
Menu

Vad är en korttidsskola?

En korttidsskola är en utlandsskola för svenska elever

Som bor och har sin ordinarie skolgång i Sverige. En korttidsskola liksom dess namn avslöjar, erbjuder undervisning för en begränsad period som eleven befinner sig utomlands. Undervisningen ska kompensera för den förlorade undervisningen i Sverige.

En korttidsskola tar emot elever i perioder från 1 vecka till några månader åt gången. Det finns även helårsskolor som erbjuder elever att stanna kort tid, det kan variera från skola till skola. En del helårsskolor tar emot elever från 1 vecka, eller från 5 veckor, medan andra helårsskolor endast accepterar elever som stannar ett helt läsår eller åtminstone en termin.

 

Spendera en period tillsammans utomlands

En korttidsskola kan möjliggöra för familjer med barn i skolåldern att spendera en period tillsammans utomlands som är längre än de 10 skoldagar som normalt beviljas ledigt under ett läsår (vilket inte är en rättighet, utan upp till varje rektor att besluta). Under den perioden går barnen i korttidsskola och arbetar med samma kunskapsinnehåll som sina klasskamrater i Sverige med individuell handledning av lärare i korttidsskolan. Målsättningen är att eleven, när den återvänder till sin skola i Sverige skall vara i fas med sin ordinarie klass. Det rör sig alltså om en ledighet från den ordinarie skolan, men inte i bemärkelsen att “vara ledig från sina studier”.

Anledningen till utlandsvistelsen kan vara väldigt individuell från familj till familj. Det finns familjer som önskar ta steget att flytta utomlands och vill prova hur det är, innan de eventuellt tar steget till en permanent eller tidsbegränsad flytt. Det finns föräldrar som har möjlighet att arbeta på distans, vilket har blivit vanligare de senare åren.