fbpx Skip to content
Menu

Ansökan korttidsskola

Ansökan till Svenska Skolan Estepona

  Årskurs vid ankomst till Estepona: *

  Läsår: *

  Fr.o.m vecka - t.o.m. vecka: *
  -

  Uppgifter elev:
  Namn: *

  Personnummer: *

  Passnummer: *

  Gatuadress: *

  Postnummer: *

  Ort: *

  Uppgifter vårdnadshavare 1:
  Namn: *

  Personnummer: *

  E-post adress: *

  Mobiltelefon: *

  Uppgifter vårdnardshavare 2:
  Namn:

  Personnummer:

  E-post adress:

  Mobiltelefon:

  Uppgifter hemskola:
  Skolans namn: *

  Ansvarig lärare: *

  Språkval åk 6:

  E-post adress till lärare: *

  Särskilt stöd:
  Eleven har en diagnos (eller utreds) och/ eller behov av särskilt stöd: *
  janej

  Om Ja, lämna närmare beskrivning:

  Används digitalt verktyg
  janej

  Om Ja: Vilken lärplattform används? Tex. Unikum, Dexter, Schoolsoft m.m.

  Medverkan på bild

  Övrigt som är bra för skolan att känna till: (Tex. allergier)

  Jag intygar att jag lämnat fullständig och korrekt information gällande mitt barn: *

  Jag har läst och godkänt Svenska skolan Esteponas villkor och Integritetspolicy: *