fbpx Skip to content
Menu

Ansökan korttidsskola

Korttidsskolan upphör efter v13, 2023. Vi kommer att fortsätta vår svenskundervisning på distans som tidigare. 

Ansökan till Svenska Skolan Estepona

  Årskurs vid ankomst till Estepona: *

  Läsår: *

  Fr.o.m vecka - t.o.m. vecka: *

  -

  Uppgifter elev:
  Namn: *

  Personnummer: *

  Passnummer: *

  Gatuadress: *

  Postnummer: *

  Ort: *

  Uppgifter vårdnadshavare 1:

  Namn: *

  Personnummer: *

  E-post adress: *

  Mobiltelefon: *

  Uppgifter vårdnardshavare 2:

  Namn:

  Personnummer:

  E-post adress:

  Mobiltelefon:

  Uppgifter hemskola:
  Skolans namn: *

  Ansvarig lärare: *

  Språkval åk 6:

  E-post adress till lärare: *

  Särskilt stöd:
  Eleven har en diagnos (eller utreds) och/ eller behov av särskilt stöd: *

  janej

  Om Ja, lämna närmare beskrivning:

  Används digitalt verktyg
  janej

  Om Ja: Vilken lärplattform används? Tex. Unikum, Dexter, Schoolsoft m.m.

  Medverkan på bild

  Övrigt som är bra för skolan att känna till: (Tex. allergier)

  Jag intygar att jag lämnat fullständig och korrekt information gällande mitt barn: *

  Jag har läst och godkänt Svenska skolan Esteponas villkor och Integritetspolicy: *