fbpx Skip to content
Menu

Villkor

Betalningsvillkor

Inskrivningsavgift

För att garantera er plats, skall inskrivningsavgiften på 250 eur vara oss tillhanda 14 dagar efter att vi erbjudit er en plats. Hur du ansöker, klicka på “Ansök nu” i menyn.

Slutbetalning

Skolavgiften för hela den sökta perioden skall betalas inom 30 dagar, eller senast 2 månader innan vald skolperiod startar.

Vid en ansökan som inkommer kortare än 2 månader innan vald skolperiod betalas fakturan med avgiften direkt, tillsammans med ansökningsavgiften så snart ni fått svar på er förfrågan att vi kan erbjuda er en plats.

Avbokning/ombokning

Om Ni behöver ställa in er planerade skolgång på Svenska skolan Estepona, betalar vi tillbaka hela skolavgiften fram till 3 mån innan den valda perioden skulle ha startat. Inskrivningsavgiften återbetalas ej. Ombokning av perioden kan göras fram till 2 mån innan planerad start. Ställer Ni in den planerade skolgången senare än 3 mån innan den valda perioden skulle ha startat, eller under pågående period, betalas ingen skolavgift tillbaka.
Avbokar ni en period som redan har ombokats, betalas ingen skolavgift tillbaka.

Helgdagar

Väljer ni en vecka där det infaller en lokal- eller nationell helgdag och skolan därmed har stängt, reducerar vi skolavgiften i proportion till den eller de dagar som faller bort.

Betalningspåminnelser

Om betalning ej inkommit i tid sänds en påminnelse. Om betalning inte inkommer efter påminnelse erbjuds platsen till nästa elev på väntelistan. Inskrivningsavgiften betalas inte tillbaka.

Force Majeure

Om yttre oförutsedd händelse utom skolans kontroll inträffar innebärande att skolan inte längre har möjlighet eller förutsättning att bedriva verksamhet på normalt vis sker ingen återbetalning av avgift. Sådan händelse kan omfatta, men inte begränsas till t.ex krig och naturkatastrof.

 

Övriga villkor

Läromedel

Om barnets läromedel inte tas med från Sverige kan inget skolarbete genomföras och skolavgiften betalas ej tillbaka.

Barn med skolsvårigheter, behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, BUP-kontakt, utredning eller fastställd diagnos.

Om vi kan ta emot ett barn med skolsvårigheter eller ej behöver vi ta ställning till från fall till fall. Vi behöver alltid först få information från elevens nuvarande pedagog och skola samt ta del av eventuell utredning och annan dokumentation innan vi kan ta ett beslut om vi kan tillgodose barnets behov hos oss på skolan. Vi har inte tillgång till elevvårdsteam, specialpedagog eller elevassistent.

Som förälder är du skyldig att ge oss korrekt och fullständig information redan vid anmälan och även under den efterföljande perioden fram t.om skolstart om något skulle tillkomma eller förändras efter det att anmälan är gjord. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan innebära att Svenska Skolan Estepona inte kan tillgodose barnets behov och vi kan då bli tvungna att avsluta skolgången i förtid utan att någon återbetalning av skolavgiften sker.


Försäkring

Svenska skolan i Estepona har ingen försäkring för eleverna. Ni behöver ha en egen sjuk-och olycksfallsförsäkring. 45 dagar brukar ingå i hemförsäkringen som går att förlängas om resan är längre.