fbpx Skip to content
Menu

Vår verksamhet

 • Svenska skolan Estepona är en korttidsskola för elever i årskurs F-6. Vi ser till att eleven genomför sina ordinarie studier i samma takt som sin skolklass hemma i Sverige. 

  Som elev i Svenska Skolan Esteponas korttidsskola har du med dig din individuella utvecklingsplan (IUP), planering samt ditt ordinarie skolmaterial. Du får enskild handledning och anpassade genomgångar för det kunskapsinnehåll som du ska lära dig. 

  Eleverna handleds av behörig lärare med lärarlegitimation för årskurserna F-6. Det kommer att vara mellan 2-8 elever i undervisningsgruppen i åldrarna 6-12 år. De moment som kommer att genomföras är de teoretiska momenten i respektive ämne. Naturvetenskapliga experiment, hemkunskap eller slöjd kommer inte att kunna genomföras praktiskt. Vi kommer att ha idrott och bild, inom ramen för kunskapsmålen i årskurserna F-6, men det kommer inte att motsvara samma moment som skolklassen hemma gör under samma period.

  Vi har dialog med läraren i Sverige inför och vid behov under studietiden i Estepona. Efter periodens slut lämnar vi skriftlig information till både föräldrar och till den ordinarie läraren. Då vi är en korttidsskola kommer vi inte kunna sätta betyg men de skriftliga omdömena i respektive ämne kommer fungera som ett underlag för den här perioden och en del av den samlade bedömningen vid betygsättning av den ordinarie läraren. 

  Vår målsättning är att eleven, när den återgår till studierna i Sverige, skall ha genomgått de moment i undervisningen som den ordinarie klassen har gjort under samma period, samt ha tillägnat sig de förväntade kunskaperna. 

  Svenska Skolan Esteponas undervisningslokal ligger på Avenida España mitt i centrala Estepona intill strandpromenaden. Undervisningslokalen är vår bas där vi befinner oss den största delen av skoldagen. Det fantastiska läget erbjuder även en variation av aktiviteter och vissa lektioner i närområdet såsom idrott och bild utomhus, lunchrast i parker, grönområden eller på stranden. 

  Ett veckobrev mailas ut med aktuell information till elevernas vårdnadshavare om kommande skolvecka. Där står även tider och platser där vi befinner oss då vi inte är i skolans undervisningslokal.